• Централна избирателна комисия

   · Централна Избирателна Комисия. РЕШЕНИЕ. № 97-НС. София, 22 май 2021 г. ОТНОСНО условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. На

  Получить цену
 • Google

  Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

  Получить цену
 • Решение по Гражданско дело 26/2019г.

   · Р Е Ш Е Н И Е гр.Сливен, 11.02.2019г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав

  Получить цену
 • Решение по Гражданско дело 316/2018г.

  Решение по Гражданско дело 316/2018г. Р Е Ш Е Н И Е. гр. Плевен, 03.07.2018г. ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, II въззивен граждански състав, в публично заседание на двадесети юни през две хиляди и осемнадесета

  Получить цену
 • Google

  Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

  Получить цену
 • Централна избирателна комисия

   · РЕШЕНИЕ № 2405-НС София, 4 април 2021 г.ОТНОСНО нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни

  Получить цену
 • Решения Общински Съвет Пловдив

  Решение 47. Р Е Ш Е Н И Е № 47 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 23. 02. 2021 г. О Т Н О С Н О Участие на община Пловдив в редовно заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиКПловдив“ на 16.03.2021 г. от 11.00 ч

  Получить цену
 • Решения на Академичния съвет от 29.03.2021

   · Решения на Академичния съвет от 29.03.2021 г. Р Е Ш Е Н И Я. на Академичния съвет. на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. от заседанието, проведено на 29.03.2021 година. (Протокол №17

  Получить цену
 • Решение №1justice.bg

   · Решение №1. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ. № 1. София, 03/15/2017. В ИМЕТО НА НАРОДА. Върховният административен съд на Република БългарияОСС от I и II колегия на ВАС, в съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ КОЛЕВ. ЗАМ.

  Получить цену
 • Wiktionary Frequency lists/RussianWiktionary

   · ч . чай час часто часть часы человек человеческий чем через чёрный честный четвёртый четыре число чистый читатель читать член что чтобы / чтоб чувство чувствовать чужой чуть ш

  Получить цену
 • Македонска азбука — Википедија

   · Македонска азбука — официјално и единствено писмо на македонскиот јазик со службен статус на територијата на Република Македонија, донесена на 5 мај 1945 година со решение на Народната влада на Федерална Република

  Получить цену
 • Решение по Гражданско дело 117/2019г.

   · Р Е Ш Е Н И Е N 44 гр. Сливен, 20.03.2019 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в откритото заседание на двадесети март през двехиляди и деветнадесета година в състав

  Получить цену
 • Решение по Гражданско дело 5086/2018г.

  Поради това съдът счита, че тази относителна недействителност следва да бъде обявена с настоящето решение. По силата на чл.344, ал.1 ГПК в решението, с което се допуска делбата, съдът следва да се произнесе по въпросите между кои лица и

  Получить цену
 • Решение №1justice.bg

   · Решение №1. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ. № 1. София, 03/15/2017. В ИМЕТО НА НАРОДА. Върховният административен съд на Република БългарияОСС от I и II колегия на ВАС, в съдебно заседание на двадесет и

  Получить цену
 • Решение по Гражданско дело 26/2019г.

   · Решение по Гражданско дело 26/2019г. Р Е Ш Е Н И Е. гр.Сливен, 11.02.2019г. В И МЕ Т О Н А Н А Р О Д А. Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседаниена единадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав

  Получить цену
 • Централна избирателна комисия

   · РЕШЕНИЕ № 1993-НС София, 5 февруари 2021 г.ОТНОСНО условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

  Получить цену
 • Финансиране Decathlon

  1. Избери стока във физически магазин на Decathlon. 2. Отиди на Информация в избрания магазин на Decathlon и попитай наш колега за финансиране чрез UniCredit. 3. Попълни искане за финансиране. 4. Искането се

  Получить цену
 • Първо заседание по Административно дело

   · ПРИЕМА като доказателства по делото следните документи Решение №Ц от 22.06.2020 г. на Директор на ТП на НОИХасково Известие за доставяне №ИД PS 6300 011RGR Q Жалба вх.

  Получить цену
 • Р Е Ш Е Н И Е № 3Lex.bg

   · Председателят Гунчева докладва постъпило заявление от адвокат Христо Величков Дерузов за прехвърляне от регистъра на адвокати в Адвокатска колегия Хасково в Регистъра на адвокатите на Адвокатска колегияПловдив, ведно с

  Получить цену
 • Централна избирателна комисия

   · РЕШЕНИЕ № 1993-НС София, 5 февруари 2021 г.ОТНОСНО условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

  Получить цену
 • Решение по Наказателно дело 1/2020г.

   · Р Е Ш И ПРИЗНАВА решение № SV9-STR-2458 / 2018 на St. Veit a. d. Glan , Република Австрия влязло в сила на 15.10.2019г., с което е наложена на

  Получить цену
 • Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т за дейност и приходно

   · Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т за дейност и приходно-разходна план-сметка 2020 година * Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

  Получить цену
 • Решение по жалба с вх. № Ж50/03.07.2008

   · КЗЛД приема жалбата за допустима с Решение от 16.07.2008 г. (Протокол № 25), съобразно законовата уредбаподадена от физическо лице, при спазен срок по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД и съдържаща твърдения за неправомерно използване на лични данни на

  Получить цену
 • Решение по Гражданско дело 316/2018г.

  ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение №142 от 05.12.2017г., поправено по реда на чл.247 от ГПК с Решение №31 от 26.03.2018г. по гр.д.№253 по описа на Районен съдНикопол за 2017г., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

  Получить цену
 • Централна избирателна комисия

   · Централна Избирателна Комисия. РЕШЕНИЕ. № 1993-НС. София, 5 февруари 2021 г. ОТНОСНО условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в

  Получить цену
 • Централна избирателна комисия

   · РЕШЕНИЕ № 1993-НС София, 5 февруари 2021 г.ОТНОСНО условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

  Получить цену
 • Централна избирателна комисия

   · РЕШЕНИЕ № 110-НС София, 24 май 2021 г.ОТНОСНО регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  Получить цену
 • Централна избирателна комисия

   · РЕШЕНИЕ № 2409-НС София, 4 април 2021 г.ОТНОСНО нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни

  Получить цену
 • Решение на ЦИК № 2206-НС за определяне

  РЕШЕНИЕ № 2206-НС София, 11 март 2021 г. ОТНОСНО определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за

  Получить цену
 • Решение на ЦИК № 2206-НС за определяне

  РЕШЕНИЕ № 2206-НС София, 11 март 2021 г. ОТНОСНО определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за

  Получить цену
 • Решение №5089government.bg

   · Тези показания на Ш. и Ч., не само не са противоречиви, Съгласно т. 2 от Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2017 г. на ВАС по т. д. № 7/2015 г., ОСС, I и II колегия,

  Получить цену
 • Решение по Гражданско дело 8/2019г.

   · Йорданова в. гр. д. № 8 по описа за 2019 г. , за да се произнесе взе предвид следното Производството е по реда на чл. 435, ал. 1, т. 3 от ГПК. Постъпила е жалба от М.К.М. срещу Постановление от 15. 11.

  Получить цену
 • Решение по Гражданско дело 13855/2011г.

  Със същото решение е прието за установено на основание ч л. 124 от ГПК, че декларация по чл. 264 от ДОПК от 20.12.2007 г. на нотарис Д.К. с район на действие PC гр. П., нотариално заверена с рег. № 5533 от 20.1 2

  Получить цену

авторское право © . GBM Все права защищены. Карта сайта